مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
w2015
1370-01-01
m - مجرد
اسلام
خراسان رضوی

بازدیدکننده

♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥

اینجا رو ماچ کنید لطفا گاز نه

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥
انسان دو نوع معلم دارد
آموزگار و روزگار...
هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی
دومی با تلخی
به تو می آموزد...
اولی به قیمت جانش دومی به قیمت جانت
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥

تو پارک یه دختره اومده کنارم نشسته میگه ی نقاشی بکشم ؟
گفتم بکش ببینم چی بلدی !
بعد از چند دقیقه اومد میگه :کشیدم میخوای ببینی؟
گفتم:اره نشونم بده !
دیدیم 4 نفرو کشیده میگه یکیش منم اون یکی تویی اون دوتا هم بچه هامونن
بسم ا.. عجب زمونه ای شدا.....والا

1 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥

شاید عشق همینقدر ساده باشد

کنار محبتی که هر صبح
مادر در استکان چای می ریزد،
و نانی که بوی زحمت پدر می دهد!

نمیدانم شاید...
به گمانم همین باشد!

3 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥

مامانی سرش تو واتساب گرمه خودم باید غذا درست کنم

3 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥

1 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♥   sarvar  ♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥ sarvar ♥

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات