اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: †† پســــــــــرـــى بـــــــــإ طـــــــــعـــمـ د ـو ســــــیــب ††

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

لطفا حساب هایتان را تا قبل عید تسویه کنید
بوسه هایی که بدهکارید
ببخشیدهایی که از سر غرورتان نگفته اید
دلی را میتوانستید به دست بیاورید و نیاورده اید
رفتنی را که از سر لج به جای ماندن ترجیح داده اید
حتما نباید حسابمان مالی باشد
همین ها میتواند یک عمر خوشبختی را به تو هدیه دهد
حداقل حساب های عاطفی مان را تسویه کنیم

1396/12/18 - 22:20
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20181640512018583081520592612.273.jpg
thumb_HamMihan-20181640512018583081520592612.273.jpg · 400x400px, 88KB