اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: علی

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان


گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت ڪعبه رود. با ڪاروانی همراه شد و چون توانایی پرداخت برای مرڪبی نداشت، پیاده سفر ڪرده و خدمت دیگران می ڪرد. تا در منزلی فرود آمدند و شیخ برای جمع اوری هیزم به اطراف رفت. زیر درختی، مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید و از احوال وی جویا شد. دریافت كه از خجالت اهل و عیال در عدم ڪسب روزی به اینجا پناه اورده است و هفته ای است ڪه خود و خانواده اش در گرسنگی به سر برده اند.شیخ چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت برو.

مرد بینوا گفت: مرا رضایت نیست تو در سفر حج در حرج باشی تا من برای فرزندانم توشه ای ببرم.

شیخ گفت حج من، تو بودی و اگر هفت بار گرد تو طواف ڪنم به ز آنڪه هفتاد بار زیارت آن بنا ڪنم ...

1396/11/05 - 12:13
پیوست عکس:
55550125.gif
55550125.gif · 346x473px, 1.5MB
دیدگاه
ali-kooh

{-37-} {-35-}

1396/11/6 - 10:11 ·
nasin

{-35-} {-35-}

1396/11/6 - 23:14 ·