اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: علی

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیانسخنان زیبای سعدی

دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند، نشاید که به یک دم بیازارند.
خانه دوستان بروب و درِ دشمنان مکوب.
هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد.
هر که در زندگی، نانش نخورند، چون بمیرد، نامش نبرند.
ملوک از بهر پاس رعیّتند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک.

1396/11/05 - 11:29
پیوست عکس:
236x352_1500217566108828.jpg
236x352_1500217566108828.jpg · 236x352px, 21KB