اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

img src=

1396/10/22 - 14:21
دیدگاه
amiirali

آری

1396/10/22 - 17:05 ·
ELSAa

{-6-}

1396/10/22 - 18:12 ·
amiirali

{-15-}

1396/10/22 - 18:13 ·
ELSAa

خب چرا {-54-}

1396/10/22 - 18:15 ·
amiirali

خب نمیبخشیش؟

1396/10/22 - 18:17 ·
ELSAa

نه {-54-}

1396/10/22 - 18:19 ·
amiirali

حتی اگه عاشقش باشی؟

1396/10/22 - 18:20 ·
ELSAa

حتی..

1396/10/22 - 18:21 ·
amiirali

{-16-} غیرممکنه

1396/10/22 - 18:21 ·
ELSAa

بدی کرده میخای برم دستشم ببوسم {-15-} والاع {-6-}

1396/10/22 - 18:23 ·
amiirali

{-62-}
نخیر فقط ببخشش ... کی گف دستشو ببوسی {-7-}

1396/10/22 - 18:25 ·
ELSAa

{-6-} {-6-} {-6-}

1396/10/22 - 18:27 ·
amiirali

حتی اگه گلی باشه ؟

1396/10/22 - 18:29 ·
ELSAa

حتی... {-54-}

1396/10/22 - 18:30 ·
amiirali

{-53-} {-54-}

1396/10/22 - 18:31 ·
ELSAa

واقعیت بود
تازه نمیبخشم ک هیچ... {-15-}
بجز اینکه {-54-}

1396/10/22 - 18:33 ·
amiirali

بله بله واقعیت بود {-53-}
به جز چی {-36-}

1396/10/22 - 18:35 ·
ELSAa

بجز اینکه کاری انجام بده ک ببخشمش {-64-} {-64-} {-64-}

1396/10/22 - 18:36 ·
amiirali

پس می بخشیش
چه کاری مثلا {-36-}

1396/10/22 - 18:38 ·
ELSAa

بستگی ب اشتباهش داره
گاهی عذرخواهی
گاهی جبران اشتباه
گاهی هدیه

1396/10/22 - 18:39 ·
amiirali

مهم اینه که میبخشیش دیگه ... دیدی {-34-}
هدیه {-36-}

1396/10/22 - 18:41 ·
ELSAa

{-64-} {-64-}

1396/10/22 - 18:52 ·