اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: فــارانـــــ

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

خوب بودن

نه ربطی به "احمق بودن" دارد ،

نه به "بچه ی شهرستان بودن

"شعور" میخواهد درک خوبی ها ...


1396/10/21 - 14:00