اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: پرويز سيروس رضايي

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

پژوهشگران انديشمندعنوان کرده اند که ازبدو هستي تاکنون نه ذره اي برهستي اضافه ونه ذره اي از ان کم شده وتازمانيکه هستي ادامه دارد نه ذره اي از ان کم ونه ذره اي بران اضافه خواهدشد.
از اين مطلب چه مفهومي استنباط مي شود؟

1396/10/21 - 11:55