اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: پرويز سيروس رضايي

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

نشانه غم، خشم، خوشحالي وبيماري درچهره ها نمايان است بطوريکه بايک نگاه به چهره اشخاص مي فهمي که درچه حالي هستند.
اگردروغ هم نشانه اي درچهره داشت اکنون جهان ديگري داشتيم


www.tamarkozdarmani.com

1396/10/21 - 11:51