اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: امين

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم

هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچ کس! هیچ کس اینجا به تو مانند نشد

هرکسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه خداوند نشد

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند نشد

1396/10/17 - 23:55
دیدگاه
nadere

{-37-} {-35-}

1396/10/18 - 09:11 ·
Amin-10-21

نقل از :nadere

{-37-} {-35-}
{-35-} {-35-}

1396/10/18 - 13:11 ·
snsn

عالی {-37-}

1396/10/19 - 09:25 ·
Amin-10-21

نقل از :snsn

عالی {-37-}
{-35-} {-35-} {-35-}

1396/10/20 - 12:29 ·
snsn

{-35-} {-35-} {-35-} {-35-}

1396/10/21 - 14:17 ·