اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: مهسا

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

پنج وارونه چه معنادارد؟

خواهرکوچکم این راپرسید
من به اوخندیدم کمی ازرده وحیرت زده گفت:
روی دیوارودرختان دیدم
بازهم خندیدم گفت دیروز خودم دیدم
پسرهمسایه پنج وارونه به مینومیداد
انقدرخنده برم داشت که طفلک ترسید
بغلش کردم وبوسیدم وباخودگفتم
بعدهاوقتی غم سقف کوتاه دلت راخم کرد
بی گمان میفهمی پنج وارونه چه معنادارد
سهراب سپهری

1396/10/11 - 23:14
پیوست عکس:
IMG_20171225_102454_606.jpg
IMG_20171225_102454_606.jpg · 640x640px, 82KB
دیدگاه
nadere

{-37-} {-41-}

1396/10/11 - 23:43 ·
mersedeh

نقل از :nadere

{-37-} {-41-}
{-49-}

1396/10/11 - 23:45 ·
ali-kooh

{-37-}

1396/10/11 - 23:54 ·
mersedeh

نقل از :ali-kooh

{-37-}
{-35-} {-35-} {-35-}

1396/10/11 - 23:57 ·
snsn

عالی {-37-}

1396/10/12 - 11:16 ·
mersedeh

نقل از :snsn

عالی {-37-}
{-35-} {-35-} {-35-}

1396/10/12 - 11:57 ·
snsn

مچکر {-35-} {-35-} {-35-} {-35-}

1396/10/12 - 11:58 ·