اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: kian

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

نمیدانم چرا همیشه یادمان میرود
کسی که کنار ماست
آدم است عزیز من ، آدم . . .

یعنی حق دارد غر بزند . . .
حق دارد تنها باشد . . .
حق دارد عصبانی شود . . .
اصلا گاهی حق دارد برود گوشه ای تنها برای خودش گریه کند . . .
حق دارد با رفتاری به موی دماغش بر بخورد !

ما که حرفمان از فرق بین زن و مرد
گوش عالم و آدم را کر کرده
بعد چرا وقتی حرف از لطافت میزنیم سریع میگوییم روح زن لطیف است !؟
نه جانم !
مرد هم لطافت دارد
گاهی باید گریه کند . . .

یادتان باشد سنگ هم که باشد
یک جایی زیر فشار میترکد و خرد میشود . . .
طرفتان آدم است ، نه ربات . . . !


1396/10/04 - 19:30 در پاییزان
دیدگاه
p-sh

:گل

1396/10/4 - 19:35 ·
M-AR_D

{-35-}

1396/10/4 - 19:44 ·
nadere

احسنت {-37-} {-37-} {-37-} {-37-} {-37-}

1396/10/4 - 19:52 ·
M-AR_D

نقل از :nadere

احسنت {-37-} {-37-} {-37-} {-37-} {-37-}

{-35-} {-35-}

1396/10/4 - 20:18 ·
gazal24

{-37-} {-37-} {-37-}

1396/10/4 - 23:28 ·
M-AR_D

نقل از :gazal24

{-37-} {-37-} {-37-}
{-35-} ممنون

1396/10/4 - 23:30 ·