اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: سارا

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

امروز را آغازی تازه بدان ...!
زندگی رودخانه ایست

که مدام به سمت آینده
در جریان است

هیچ قطره ای از ان دو بار
از زیر یک پل رد نمیشود
.
برخیز و به سمت
موفقیت حرکت کن

1396/09/13 - 10:42
دیدگاه
nadere

1396/09/13 - 10:46 ·
Nick107

{-49-} قربونت

1396/09/13 - 10:47 ·
nadere

فدای شما {-23-}

1396/09/13 - 10:48 ·
Nick107

{-65-} {-35-}

1396/09/13 - 11:00 ·
Pegah-s

{-37-} {-37-} {-35-} {-35-}

1396/09/13 - 11:12 ·
ali-kooh

باشه

1396/09/13 - 14:40 ·
Nick107

فدات

نقل از :Pegah-s

{-37-} {-37-} {-35-} {-35-}

1396/09/15 - 09:20 ·
Nick107

{-21-}

نقل از :ali-kooh

باشه

1396/09/15 - 09:20 ·