اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: kian

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیانخوشبختی یک احساس درونیست نه بیرونی . . .

خوشبختی به آنچه هستیم بستگی دارد ، نه آنچه داریم . . .
گاهی بايد فراموش کنیم کجاییم که هستیم و برنامه هامون چیست
گاهی باید در لحظه زندگی کرد
خوشبختی یعنی قدم زدن زیر باران ،
بوی نم ،
بوی گل ،
خندیدن از ته دل ،
مثل دوران کودکی رها کردن خود ،
کنار گذاشتن قید و بندها ،
بودن در کنار کسی که باعث شادی ماست ، تجربه های جدید ،
اگر بدانیم زندگی خیلی کوتاهتر از رسیدن به تمام هدف ها و برنامه ها و مراعات کردن های ماست ، لحظه ای را برای رسیدن به خوشبختی از دست نمیدادیم . . .
از این فصل زیبا ، از این هوا ، باران ، سلامتی ، جوانی و از هر لحظه ی زندگی لذت ببرید.

لـحـظـه هــاتــون پـــر از حــس نـــاب خـــوشــبـــخـــتـی


1396/08/28 - 19:13 در پاییزان