اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: احمد رضایی

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

بیا انقدر بخندیم که گریه مان بگیرد ...
منتشر شده در ۱۷ مهر ۱۳۹۶

این یک داستان ساده است؛ اما گفتنش ساده نیست.

“زندگی زیبا است” دو نیمه از زیست را روایت می کند. شور، اشتیاق، ذوق، علاقه، رنگ، نشاط و در طرفی دیگر رنج، کاستی، درهم تنیدگی و تحمل. اما برای هر دوی این ها یک قصه را می گوید؛ زندگی زیباست.

هر انسانی ما بین دو نیستی یک جریانِ بودن و شدن را با تمام سرعت هدیه می گیرد. ما ناخواسته متولد می شویم و ممکن است ناخواسته از دنیا برویم، چیزی که مهم است فاصله ی بین این دو ناخواسته است که تمام خواسته هایمان را شکل می دهد.

زندگی زیباست؛ این صادقانه ترین دروغی است که انسان را برای پیوند با زمان و محتوی خویش شامل می شود.
من هر طور که بخواهم آواز می خوانم

هیچ چیزی جلو دارم نیست؛

آزاد شدن، حالا از این غل و زنجیرها آزاد شدم

همدردی کردن را چه فایده است

وقتی برای تصاحب خوشبختی آمده ام؛

قبل از همه چیز من اینجا هستم

ترمزها بریده اند؛

قطارها خواهند رفت؛

و دیگر مرا تحملی نیست؛

ای شراب مقدس مرا دریاب

1396/07/17 - 12:07