اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: بهروز

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان


تبعیض چیست ؟

جدا کردن خود از دیگری یا برتر دانستن خودی بر دیگری .تبعیض انواع گوناگون دارد :

تبعیض نژادی وقومی

تبعیض جنسی

تبعیض عقیدتی

تبعیضدینی

کلیه جوامع انسان ها را از جهات گوناگونی من جمله :جنس – سن – نژاد – مذهب – قیافه ظاهری – قدرت بدنی – بهره هوشی واستعدادهااز یکدیگر متفاوت می دانند . رفتار غیر یکسان (معمولا تحقیر آمیز ) افراد با یکدیگر به دلیل این تفاوت ها تبعیض نامیده می شود

1395/10/28 - 15:21
پیوست عکس:
images (51).jpg
images (51).jpg · 275x183px, 7KB