اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: بهروز

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

دانه پاشیدن

لغت‌نامه دهخدا

دانه پاشیدن . [ ن َ / ن ِ دَ ] (مص مرکب ) فروریختن و پراکنده کردن دانه.


|| فریفتن بتدریج با عطا و دهشی . از راه بردن کسی با بخشیدن و دادن چیزی اندک بوی.
جالب بود!

1395/10/20 - 22:00