اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: nas---

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

@YASAMAN
قسمتم را چه حاصل دانم در این گنبد نیلی
شاید که شاید حضورت برایم در این سرنوشت.
رقم زن سرنوشت به نیکی سرشت در این نیل گنبدم

1395/10/18 - 11:31
پیوست عکس:
images.jpg
images.jpg · 248x203px, 6KB
دیدگاه
YASAMAN

{-26-} ............ {-35-} {-35-} {-35-}
باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست

که تو خوشتر ز گل و
تازه‌تر از نسرینی...
کسی که از تبار مهر می آمد
مرا از التهاب سبز دشت می ربود

1395/10/18 - 16:00 ·
nase-

{-35-} {-35-} {-41-} {-27-}

1395/10/18 - 19:07 ·
YASAMAN

نقل از :nase-

{-35-} {-35-} {-41-} {-27-}


سلام...مرسی {-35-} {-35-} {-26-}

1395/10/18 - 19:16 ·