اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: nas---

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

@YASAMAN
در پس انتظار زمان سرگردان شد!
به کدامین گناه گم گشته به کویت شدم
لیک میدانم مرا در تو انتظار شیرین و سرگردانی آرزوست
ایستگاهم میشوی در این انتظار؟

1395/10/05 - 14:02
پیوست عکس:
1482298261260537_thumb.jpg
1482298261260537_thumb.jpg · 290x290px, 67KB
دیدگاه
YASAMAN


از لحظه ای که شنیدم اومدی.نمیدونی چه حس و حالی دارم
پراز حس طراوت و خوشی
همان احساس نور بودن
همان احساس پاک ؛آب بودن
و چه زیباس با تو درخشیدن...........
{-35-} {-35-}

1395/10/5 - 14:24 ·
nase-

دوستت دارم همچو ترنم آب
که آب هم بر تو شد حسود و رشک بردن
{-27-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/5 - 15:02 ·
YASAMAN


هرکلامی در کنارت خوش رنگ شد.........
درکنارش گوشه ی دل تنگ شد
این همه احساس پاک از یک درون

1395/10/6 - 11:12 ·
nase-

{-22-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/6 - 14:25 ·
YASAMAN

1395/10/7 - 00:40 ·