اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: nas---

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

@YASAMAN
آرام آرام نگهت میکنم که تمام نشوی بر من
نگهم بر تو مرا سهم کافیست

1395/10/03 - 08:50
پیوست عکس:
1482390040180383_thumb.jpg
1482390040180383_thumb.jpg · 290x290px, 66KB
دیدگاه
YASAMAN

{-57-} ........... {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 09:06 ·
nase-

{-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 09:09 ·
YASAMAN

نقل از :nase-

{-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

{-26-} فدای تو {-41-} {-41-} {-35-}

1395/10/3 - 12:35 ·
YASAMAN

یک سینه سخن
به درگهت آوردم

چشمان سخن گوی تو خاموشم کرد
{-22-} {-35-} {-35-}

1395/10/3 - 12:39 ·
nase-

نقل از :YASAMAN

یک سینه سخن
به درگهت آوردم

چشمان سخن گوی تو خاموشم کرد
{-22-} {-35-} {-35-}
{-37-} {-37-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 20:17 ·
YASAMAN

سخن ، بى تو مگر جاى شنيدن دارد ؟

نفس ، بى تو كجا ناى دميدن دارد

علت كورى. يعقوب نبى معلوم است

شهر بى يار مگر ارزش ديدن دارد....

1395/10/3 - 20:34 ·
nase-

یار...بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
و ...تو یار جواب همه ی مساله هاست

1395/10/3 - 20:45 ·
YASAMAN

{-26-} {-35-}
حال من
حال شکوفه ی بهاری ست
به شوق رسیدن تابستان....
با اینهمه
تمام حجم حوصله ام بی قراری ست..
برای رسیدن پاییز....
مثله بی قراری ..................عزیز
برای آمدنت............

1395/10/3 - 20:48 ·
nase-

موسم گل که رسد باغم تو
رسد آن بویی که شوم مست از تو
بر روی تو نتوان مکث نمودن
مرا بهر مکرر باشد تو
{-22-} {-35-} {-27-} {-41-}

1395/10/3 - 20:51 ·
YASAMAN

{-22-} {-35-} {-35-} {-41-} فدای تووووووو

1395/10/3 - 21:02 ·
nase-

{-6-} {-6-} {-9-} {-9-} {-9-}
{-22-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 21:07 ·
YASAMAN

{-57-} ....قربونت برم مهربونم {-41-}
دوست داشتم
‏معلمِ املایِ تو بودم !
‏و " دوستَت دارم "
‏را املاء بگویم ...
‏و هی بپرسم تا کجا گفتم ؟
‏تو بگویی .........................


{-26-} {-64-} {-64-}

1395/10/3 - 21:18 ·
nase-

{-62-} {-62-} {-62-} {-22-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 21:21 ·
YASAMAN

{-57-} .............. {-27-} {-64-} {-64-}

1395/10/3 - 21:32 ·