مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
tabasom-
آروم و عادی
1385-11-13
f - مجرد
دیپلم
DOCTOR in future^-^
مک لارن
my dreams ...

بازدیدکننده

MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam

به چه می ارزد عشق

به یکی دل که چه ارام شکست هیچ نگفت
به دوتاچشم ک نگاهش همه تر هیچ نخفت
یا به صد خاطره کز یادتو مانده است به جا
به چه می ارزد عشق
من ندانم توبگو
به چه می ارزد عشق ...

3 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam
من از تو غیر از تو چیزی نمیخوام ...


1 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam
اونروزی که خاطراتت از آرزوهات بیشتر بشه
اون روز دیگه پیر شده قلب تو واسه همیشه ...


4 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam

9moon ...

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam

قطره قطره اشکم

دوباره توخاطراتت گشتم ...
1 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam

حاظِرَم هَرجا بات بِرَم تابا تو کَم شِه فاصِلَم

هَمه جاهَرسِه مآه فَصل با تو ...
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam
میخوآم رویایی بِبینَم کِ توش با طُ باشَم ...
1 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam
I will always love you ...
1 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam

*-*

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
MobHam
شبکه اجتماعی ایرانیان
MobHam
3 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات