یافتن پست: #dooset

محمد عزتی
شبکه اجتماعی ایرانیان
محمد عزتی

مرتضی پاشایی - دوست دارم

آهنگ جدید مرتضی پاشایی با نام دوست دارم


دانلود آهنگ جدید مرتضی پاشایی با نام دوست دارم

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده است
محمدرضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
محمدرضا
کلمه "دوستت دارم"به 24 زبان دنیا(خیلی جالبه)
۱- افغانی ………..صدقه تو شونوم!………….!Sadghe to shonom
2- انگلیسی ……………..آی لاو یو!……………………!I love you
3- ایتالیایی …………………تی آمو!……………………..!Ti amo
... ... 4- اسپانیایی …………….ته کویرو !………………………!Te quiro
5- آلمانی ………….ایش لیبه دیش!………………!Isch liebe dich
6- آلبانی ……………………..ته دوه!……………………....!Te dua
7- ترکی …………….سنی سویوروم!……………..!Seni seviyurom
8- پرتغالی ………………….او ته آمو!………………….!Eu te amo
9- چینی ………………….وو آی نی!………………………!Wo ai ni
10- چکی …………………میلوجی ته!…………………….!Miluji te
11- روسی ………………یا تبیا لیوبلیو!………………!Ya tebya liub liu
12- ژاپنی ……………………آیشیتریو !………………………!Aishiteru
13- سویدی …………یاگ السکار دای!……………….!Yag Elskar dai
14- صربستانی ……………….ولیم ته!……………………!Volim te
15- عربی …………………..انا بحیبک!……………….!Ana Behibbek
16- فارسی …………….دوست دارم!…………………..!Dooset daram
17- فرانسوی ……………….ژ ت آیمه!…………………….….!Je t aime
18- فیلیپینی ……………..ماهال کیتا!……………………..!Mahal kita
19- کره ای ……………..سارانگ هیو!…………………….!Sarang heyo
20- لهستانی ………………کوهام چو!……………………!Koham chew
21- مجارستانی ……………..سرتلک!…. ……………………..!Szeretlek
22- ویتنامی ……………….آن یه و ام!……………………..!An ye u em
23- یونانی …………………….سغه پو!………………………!Sagha paw
24- یوگسلاوی …………….یا ته وولیم!…………………….!Ya

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
HAMID
شبکه اجتماعی ایرانیان
HAMID

1- افغاني ………. .صدقه تو شونوم!………….!Sadghe to shonom 2- انگليسي ……………..آي لاو يو!……………………!I love you 3- ايتاليايي …………………تي آمو!……………………..!Ti amo 4- اسپانيايي …………….ته كويرو !………………………!Te quiro 5- آلماني ………….ايش ليبه ديش!………………!Isch liebe dich 6- آلباني ……………………..ته دوه!……………………....!Te dua 7- تركي …………….سني سويوروم!……………..!Seni seviyurom 8- پرتغالي ………………….او ته آمو!………………….!Eu te amo 9- چيني ………………….وو آي ني!………………………!Wo ai ni 10- چكي …………………ميلوجي ته!…………………….!Miluji te 11- روسي ………………يا تبيا ليوبليو!………………!Ya tebya liub liu 12- ژاپني ……………………آيشيتريو !………………………!Aishiteru 13- سويدي …………ياگ السكار داي!……………….!Yag Elskar dai 14- صربستاني ……………….وليم ته!……………………!Volim te 15- عربي …………………..انا بحيبك!……………….!Ana Behibbek 16- فارسي …………….دوست دارم!…………………..!Dooset daram 17- فرانسوي ……………….ژ ت آيمه!…………………….….!Je t aime 18- فيليپيني ……………..ماهال كيتا!……………………..!Mahal kita 19- كره اي ……………..سارانگ هيو!…………………….!Sarang heyo 20- لهستاني ………………كوهام چو!……………………!Koham chew 21- مجارستاني ……………..سرتلك!…. ……………………..!Szeretlek 22- ويتنامي ……………….آن يه و ام!……………………..!An ye u em 23- يوناني …………………….سغه پو!………………………!Sagha paw 24- يوگسلاوي …………….يا ته ووليم!…………………….!Ya te vol

2 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
MASOUD399
شبکه اجتماعی ایرانیان
MASOUD399

دوستت دارم به 24 زبان مختلف : 1- افغانی ………..صدقه تو شونوم!………….!Sadghe to shonom 2- انگلیسی ……………..آی لاو یو!……………………!I love you 3- ایتالیایی …………………تی آمو!……………………..!Ti amo 4- اسپانیایی …………….ته کویرو !………………………!Te quiro 5- آلمانی ………….ایش لیبه دیش!………………!Isch liebe dich 6- آلبانی ……………………..ته دوه!……………………….!Te dua 7- ترکی …………….سنی سویوروم!……………..!Seni seviyurom 8- پرتغالی ………………….او ته آمو!………………….!Eu te amo 9- چینی ………………….وو آی نی!………………………!Wo ai ni 10- چکی …………………میلوجی ته!…………………….!Miluji te 11- روسی ………………یا تبیا لیوبلیو!………………!Ya tebya liub liu 12- ژاپنی ……………………آیشیتریو !………………………!Aishiteru 13- سویدی …………یاگ السکار دای!……………….!Yag Elskar dai 14- صربستانی ……………….ولیم ته!……………………!Volim te 15- عربی …………………..انا یحیبک!……………….!Ana Behibbek 16- فارسی …………….دوست دارم!…………………..!Dooset daram 17- فرانسوی ……………….ژ ت آیمه!…………………….….!Je t aime 18- فیلیپینی ……………..ماهال کیتا!……………………..!Mahal kita 19- کره ای ……………..سارانگ هیو!…………………….!Sarang heyo 20- لهستانی ………………کوهام چو!……………………!Koham chew 21- مجارستانی ……………..سرتلک!…. ……………………..!Szeretlek 22- ویتنامی ……………….آن یه و ام!……………………..!An ye u em 23- یونانی …………………….سغه پو!………………………!Sagha paw 24- یوگسلاوی …………….یا ته وولیم!…………………….!Ya te vol

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
عرشیا
شبکه اجتماعی ایرانیان
عرشیا

1- افغانی ………..صدقه تو شونوم!………….!Sadghe to shonom 2- انگلیسی ……………..آی لاو یو!……………………!I love you 3- ایتالیایی …………………تی آمو!……………………..!Ti amo 4- اسپانیایی …………….ته کویرو !………………………!Te quiro 5- آلمانی ………….ایش لیبه دیش!………………!Isch liebe dich 6- آلبانی ……………………..ته دوه!……………………….!Te dua 7- ترکی …………….سنی سویوروم!……………..!Seni seviyurom 8- پرتغالی ………………….او ته آمو!………………….!Eu te amo 9- چینی ………………….وو آی نی!………………………!Wo ai ni 10- چکی …………………میلوجی ته!…………………….!Miluji te 11- روسی ………………یا تبیا لیوبلیو!………………!Ya tebya liub liu 12- ژاپنی ……………………آیشیتریو !………………………!Aishiteru 13- سویدی …………یاگ السکار دای!……………….!Yag Elskar dai 14- صربستانی ……………….ولیم ته!……………………!Volim te 15- عربی …………………..انا یحیبک!……………….!Ana Behibbek 16- فارسی …………….دوست دارم!…………………..!Dooset daram 17- فرانسوی ……………….ژ ت آیمه!…………………….….!Je t aime 18- فیلیپینی ……………..ماهال کیتا!……………………..!Mahal kita 19- کره ای ……………..سارانگ هیو!…………………….!Sarang heyo 20- لهستانی ………………کوهام چو!……………………!Koham chew 21- مجارستانی ……………..سرتلک!…. ……………………..!Szeretlek 22- ویتنامی ……………….آن یه و ام!……………………..!An ye u em 23- یونانی …………………….سغه پو!………………………!Sagha paw 24- یوگسلاوی …………….یا ته وولیم!…………………….!Ya te vol

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
RezaBibak
شبکه اجتماعی ایرانیان
RezaBibak
Majid Farahbod ft. Shoeib Arab ft. Sepid - Dooset Daram برا گوش دادن موزیک کلیک کنید...
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
AMir HoSsein
شبکه اجتماعی ایرانیان
AMir HoSsein

midooni chieh ??. . . . nemidooni..!!!!???? . .? . baba dooset daram ... . . . . to ro nah!!¡!! . . babamo migam !!!!!!!!!!!!

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
بنده خدا ...
شبکه اجتماعی ایرانیان
بنده خدا ...

- افغانی ……….……..صدقه تو شونوم!………….!Sadghe to shonom 2- انگلیسی …………….……..آی لاو یو!……………………!I love you 3- ایتالیایی …………………………تی آمو!……………………..!Ti amo 4- اسپانیایی ………………….ته کویرو !………………………!Te quiro 5- آلمانی ………….…….ایش لیبه دیش!………………!Isch liebe dich 6- آلبانی ………….……………..ته دوه!…….………………….!Te dua 7- ترکی …….…………..سنی سویوروم!……………..!Seni seviyurom 8- پرتغالی ….…………….…….او ته آمو!………………….!Eu te amo 9- چینی ……….……………..وو آی نی!………………………!Wo ai ni 10- چکی ……..……….………میلوجی ته!…………………….!Miluji te 11- روسی ………………یا تبیا لیوبلیو!………………!Ya tebya liub liu 12- ژاپنی ……….…………آیشیتریو !…………….…………!Aishiteru 13- سویدی ….………یاگ السکار دای!……..………….!Yag Elskar dai 14- صربستانی …..……………….ولیم ته!……………………!Volim te 15- عربی ……..…………..انا بحیبک!…….………….!Ana Behibbek 16- فارسی..….…….….دوست دارم!……………….…..!Dooset daram 17- فرانسوی ……..……….ژ ت آیمه!…………………….….!Je t aime 18- فیلیپینی ….….………..ماهال کیتا!……………………..!Mahal kita 19- کره ای …………..سارانگ هیو!…………………….!Sarang heyo 20- لهستانی ….…………کوهام چو!……………………!Koham chew 21- مجارستانی..…………..سرتلک!…. ……………………..!Szeretlek 22- ویتنامی …….……….آن یه و ام!……………………..!An ye u em 23- یونانی ……..………….سغه پو!………………………!Sagha paw

دیدگاه |
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ