مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
sajjad_067085
عاشق
1380-04-02
m -
اسلام
تهران
deadphone.ir

بازدیدکننده

S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
@----------
درست نیستش که تنم رو تختم باشه
ولي فکرم تو بغلت...


دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
حواستان به آدمهاى آرامِ زندگيتان باشد!
آدمهايى كه از صبح تا شب
هزار بار خودخورى ميكنند كه
مبادا با يك حال و احوال پرسىِ ساده،
مزاحمِ كارتان شوند!
آدمهايى كه وقتى تنهاترين هستيد،
فرقِ بينِ "ترك كردن" و "درك كردن" را تشخيص ميدهند
آدمهايى كه "دمِ دستى" نيستند،
كه يك روز با شما،
يك روز با دوستِ شما،
و يك روز با دهها نفر مثلِ شما باشند!
آدم هايى كه شما را براى پرُ كردن جاى ِخالى
نمى خواهند
بيشترين انتظارشان ،چند دقيقه وقت ِخاليست
كه برايشان كنار بگذارى،
تا كنارت بنشينند و
ياد آورى كنند يك نفر هست
كه به بودنت نياز دارد...
قدر آدم هاى آرامِ زندگيتان را بدانيد
قبل از آنكه ناگهانى رفتنشان،
شما را به آشوبى هميشگى بكشاند!

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
@----------

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
@----------
ديگر دست خودم نيست
شب ها،
بعد از يك ساعتى
چشم هايم بارانى ميشوند
دست هايم ميلرزند
و نگاهم خيره ميشود به
لبخندت در عكس ها
و ساعت ها منتظر مينشينم
براى يك خبر از تو...

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
@----------
یلدات مبارک عزیز دل :)
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
@----------
آنقدر حواسم پرت توست
که جمعِ هیچ کس نمی شود

دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
@----------
:)
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
@----------
همیشه به خودت بگو که: زندگی تعداد دم و بازدم های مکرر نیست، بلکه لحظاتی است که،قلبم میتپد!""ودل شکسته ی دوستت رو مرحم باش ،هیچ فرصتی را برای گفتن دوستت دارم به آن هایی که دوستشان داری، از دست نده
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
@----------

وز پیِ دیدن او
دادنِ جان
کارِ من است ...

دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
S Z
شبکه اجتماعی ایرانیان
S Z
@----------
عشق آن است ک حیرانت کند...
بی نیاز از کفر و ایمانت کند
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات