مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
roshana1396
0000-00-00
f - متاهل
گیلان
لیسانس

بازدیدکننده

r
شبکه اجتماعی ایرانیان
r

بابا داشت روزنامه میخوند

بچه گفت: بابا بیا بازی!

بابا که حوصله بازی نداشت

ی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بود

رو تیکه تیکه کرد و گفت :

فرض کن این پازله…! درستش کن!

چند دقیقه بعد بچه درستش کرد

بابا، باتعجب پرسید:

توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟!

بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو درست کردم …

دنیا خودش درست شد

آدمای دنیا که درست بشن…

دنیا هم درست میشه …

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
r
شبکه اجتماعی ایرانیان
r

1 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
r
شبکه اجتماعی ایرانیان
r

3 دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
r
شبکه اجتماعی ایرانیان
r

1 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
r
شبکه اجتماعی ایرانیان
r

6 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
r
شبکه اجتماعی ایرانیان
r

7 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات