" فاصله است میان شقایق عاشق دشتهای سبز و نیلوفر آبی مرداب، شقایق عشق زمین است در بستر حیــات و نیلوفر عشق درون است در بستــر ذات! شاید گلی را توان روییدن در مرداب باشد اما هنــر بودن در مــرداب هرگز!

آخرین اعضاء گروه

عضو گروه شد
1396/09/22 - 13:42
عضو گروه شد
1396/08/2 - 12:27
عضو گروه شد
1396/06/17 - 22:10
عضو گروه شد
1396/06/8 - 09:31
عضو گروه شد
1396/06/5 - 09:35
عضو گروه شد
1396/05/22 - 17:14
عضو گروه شد
1396/05/5 - 18:10
عضو گروه شد
1396/04/10 - 16:22
عضو گروه شد
1396/04/5 - 02:17
عضو گروه شد
1396/03/2 - 09:05

نیلوفرانه ها

گروه عمومی · 39 کاربر · 2573 پست

ارسالهای نیلوفرانه ها

♫ ♬ ♪✿❦ヅوروجک نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅوروجک نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش!
سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش!{-283-}

یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری
راضی به همین چند قلم مال خودت باش!{-283-}

دنبال کسی باش که دنبال تو باشد!
اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش!{-283-}

پرواز قشنگ است ولی بی غم ومنّت
منّت نکش از غیر و پر و بال خودت باش!{-283-}

صدسال اگر زنده بمانی گذرانی
پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش! {-283-}

{-305-}اقبال لاهوری{-305-}
7 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅوروجک نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅوروجک نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
خبر این است که یلدا خانم{-283-}
آخرین دختر آذر بانو{-283-}
نوه دختری حضرت پاییز قشنگ{-283-}
دل سپرده به یکی از پسران ننه سرمای بزرگ!{-283-}
کرده پیراهنی از برف به تن،{-283-}
می رود خانه ی بخت{-283-}
الهی بختش قشنگ{-283-}
9 دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅوروجک نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅوروجک نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
نکاتی مهم آموزشی از زبان استاد اصفهانی برای پذیرایی از مهمان در شب یلدا=

درآجیل، اِز پسته آ فندقی دربسته آ بادوم پوست کلفت استفاده کونید{-32-}

یه نفر را مسؤلی سرگرم نمودن بِچا کونید. مثلا قایم موشِک بازی{-32-}

از میوه های خیلی بزرگ مانند هندونه بزرگ آ سیب آ خیار سالاتی استفاده کونید، آ اِز گذاشتنی کاردی میوه خوری جدا خود داری نمایید، آ تصور کونید که فراموش کَردِین !{-32-}

ابتدا با یک نوع شکلاتی چسبنده اِز مهمونا پذیرایی کونید، به طوری که پَک آ پوزی آنها به هم بِچِسبِد، آ نه تنها خوردن، بلکه قدرِتی تکلم را هم اِز آنها بیگیرِد.{-32-}

مرتبا نیگا به ساعِت کونید، به طوری که تصور نمایند وقتی خوابِس .{-32-}

اگِر خدای ناکرده باتِمومی تدابیر امنیتی آ اقتصادی باز هم مشغولی خوردن شدند به آنها زل بِزِنید تا خجالت بکشند. مستقیم آ خیره به دَنِشون نیگا کونید!{-32-}

و من الله توفیق...
ستاد اقتصاد مقاومتی اصفهان{-64-}
9 دیدگاه |
و 11 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅوروجک نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅوروجک نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
0-glitter71.gif
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ، ﺑﻬﺶ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﻢ؟
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﯿﺪ
ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻩ ،
ﻧﮕﯿﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ،
ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﯿﺪﺵ...
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻩ . ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﻩ.
ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﻦ .
ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮﮐﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ .
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻦ .
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮﺍﺵ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .
ﺑﺮﺍﺵ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﭙﺰﯾﺪ . ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻠﻮﺵ . ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ . ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪﯼ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻪ.
ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .
ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ .
ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ....
این بزرگترین کمکه
119045tgx421064a.gif
11 دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات