مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
nafas_79
1379-12-11
f - مجرد
اسلام
اردبیل
نمی کشم

بازدیدکننده

nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

همه ارام گرفتند
وشب ازنیمه گذشت
انچه درخواب نشد
چشم من و فکرتو بود....

3 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

اینجابدون تو نفس کشیدن دردمیکنه...

7 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

برای داداش احسانم

4 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

ازبین....

2 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

هیچکس...

2 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

هست..ولی...

دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

ازیادم نخواهی رفت...

1 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

بی تو...

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

من بی تو...

دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

......

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات