این پروفایل خصوصی شده است.
nady
شبکه اجتماعی ایرانیان
nady
اَگه یِ روز کُنج بیمآرِستآن مَریض بِشی من قَلبَمو میدَمآ♡

6 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nady
شبکه اجتماعی ایرانیان
nady

//

8 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nady
شبکه اجتماعی ایرانیان
nady

اگر دیدی کسی به قله ای رسیده است
اینطور نبوده که ناگهان به قله پرواز کند
زمانی که دیگران استراحت می کردند
او مشغول حرکت و پیشرفت بوده است
تلاش لازمه رسیدن به موفقیت
و قله هاست...

2 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات