مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
gol-ashegh
مهربون
1370-06-05
f - متاهل
اسلام
طراح لباس
فراری
خدا ....خودم ....خانوادم

بازدیدکننده

شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق
+ اون سطل آشغال میبینی ؟
- آره !
+ دلم میخواد همشو به پات بریزم
- مرسیی عشقم


5 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق

پسر عشق مادر

5 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق

....

2 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق

....

8 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق

...

5 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق

...

7 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق

...

12 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق
بعضـی ها را هرچه قدر بـخوانی...
خسته نمیشوی
هرچه قدر گوش دهی... عادت نمیشوند!
هرچه تکرار شوند..
باز بِکرند ودست نـخورده!
دیده ای؟!
8 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق
یعنی وســـطِ قـصـــه‌ی تــردیـــدِ شـمــــا کسی از در برسد نور تعــــارف بکنــــد..!

8 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
شقايق
شبکه اجتماعی ایرانیان
شقايق

...

3 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات