مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
dada123
مهربون
1374-02-01
m - مجرد
اسلام
تهران
لیسانس
مالي چي
وزن: 78 - قد: 1384
رفته ام
نمی کشم
206

بازدیدکننده

مهران
شبکه اجتماعی ایرانیان
مهران
@day74

الهي هميشه دلت شاد و لبت خندان بماند
برایت عمرجاویدان بماند
خدارا میدهم سوگند برعشق
هرآن خواهی برایت آن بماند
بپایت ثروتی افزون بریزد
که چشم دشمنت حیران بماند
تنت سالم سرایت سبز باشد
برایت زندگی آسان بماند
شمع تولدت نور افشان باشد
چراغ خانه ات تابان بماند

تولدتتتتتتتتتتتتتتت مبارك


7 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
مهران
شبکه اجتماعی ایرانیان
مهران

سلام بردوستان اينجا مديري وناظري كسي نيست؟؟؟

5 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مهران
شبکه اجتماعی ایرانیان
مهران

خدايا مرا ببخش ...
به خاطر همه ي لحظه هايي كه به ياد تو نبوده ام .
به خاطر همه ي درهايي كه كوبيده ام و خانه تو نبوده اند .
به خاطر همه حاجاتي كه از غير تو خواسته ام .
به خاطر همه آنچه به خاطر سعادت من از من خواستي
و من اعتماد نداشتم .
به خاطر همه آنچه خواستي به من بفهماني ومن نفهميدم .
به خاطر همه نعمت هايي كه من شكر نكرده ام .
به خاطر همه آنچه در راه من خرج كرده اي
و من هيچ در راه تو خرج نكرده ام .
مرا ببخش
....!!!

3 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مهران
شبکه اجتماعی ایرانیان
مهران

خدايـــــا ...
مدعيان رفاقت ، هر کدام تا نقطه اي همراهند ...
عده اي تا مرز منفعت ...
عده اي تا مرز مال ...
عده اي تا مرز جان ...
عده اي تا مرز آبرو ...
و همگان تا مرز اين جهان ...
تنها تويي که همواره مي ماني ... !
رهـــــايم نـکن
. . .

. .
4 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مهران
شبکه اجتماعی ایرانیان
مهران

ﺻﺪﺍﻯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﻮﻯ ؟ ﺩﻋﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎﻝ ﻣﯿﭙﻨﺪﺍﺭﻯ ، ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ . .

6 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مهران
شبکه اجتماعی ایرانیان
مهران

سلام بردوستان عزيز روزتون بيخير

4 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مهران
شبکه اجتماعی ایرانیان
مهران
سلام بردوستان عزيز روزتون بخيرو شادي
18 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات