مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
YASAMAN
0000-00-00
f - متاهل
اسلام
تهران
لیسانس

بازدیدکننده

FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


تلاش ...

صبر ...

امید ...

به خودت ایمان داشته باش


گهگاهي سفري كن به حوالي دلت

شايد از جانب ما خاطره اي منتظر لمس نگاهت باشد!!!!
{-56-} {-56-} {-56-}خداحافظ همه دوستان
برای همتوت آرزوی موفقیت و سعادتمندی رو از خداوند خواهانم
10 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZدیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZسلام به همه دوستان

9 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZتقدیم به دوستان عزیز ..............روزتون سرشار از آرامش و خوشی
{-56-} {-56-} {-56-} {-56-}
2 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ

ب زرگترین شڪست
از دست دادن ایمان است!
متبرڪ ڪسى است
ڪه علیرغم
همه رویدادها،قلب
خود را بسوى خدا
مى گیردو مى گوید به
تو توڪل میڪنم!


دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


شما به میزان ایمان
واعتماد به
نفستان جوان و به
اندازه تردیدها
و ترستان پیر میشوید
در حد آرزوهایتان
جوان، و هم سنگ
ناامیدیهایتان پیر
خواهید شد
کلیدخوشبختی دست
خود شماست

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


مردم
هرگز خوشبختی
خود را
نمیشناسند اما .....
خوشبختی دیگران
همیشه ...
جلو دیدگان آنهاست
به داشته هاي
خودعميق تَرنگاه كنيم.

دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


ازبزرگى پرسیدند
اینهمه دعا کردی،چه
بدست آوردی؟
گفت:هیچ
اما:بعضی چیزهارو از
دست دادم
مثل: خشم،نگرانی،
اضطراب‌،افسردگی
ترس ازپیری ومرگ
گاهی با از
دست دادن هاخیال
آسوده تری داریم

2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


ن گران آدم‌هایی نباش
که مدام شاخ و
برگت رامی‌ریزند
آنهانمیدانندکه توریشه
داری ودربدترین
شرایط هم جوانه میزنی
پاهایت رابرداروبه
کفش‌هایت
ایمان داشته باش
آنهاتوراازپیچ وخم‌ها
عبورمی‌دهند

2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


مراقب
حرفهایتان باشید.
می توانید در ده ثانیه
چیزی آزار
دهنده بگویید
و سپس عذر خواهی
نمایید اما ده سال
بعد، زخم ها همچنان
سرجایشان ماندگارند.

2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات