مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
R_80002000
1355-06-10
m -
لیسانس

بازدیدکننده

رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه بدام دگری پا بستی

گفت شیخا هر انچه گویی هستم
ایا تو چنین که مینمایی هستی


دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

????????, [۲۴.۰۲.۱۸ ۲۳:۳۵]
شراب که کهنه شد،
طعمش ناب می‌شود؛
شیرین می‌شود؛
غلیظ می‌شود؛ مستت می کند؛
نمی‌توانی از آن بگریزی.
شراب کهنه را که بنوشی
دیگر جایی برای پنهان کردن هیچ چیز نمی‌ماند
عشق هم که کهنه شد،
می‌شود همچو شراب،
رسوخ می‌کند در بند بند وجودت،
ریشه می‌دواند در بافت‌هایت،
رسوایت می‌کند.
آن وقت است که می‌فهمی
همیشه عاشق می‌مانی...............


دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

یک رابطه شبیه یک کوسه است
اگر همیشه حرکت نکنه، میمیره
فکر میکنم رابطمون مثل یک کوسه مرده است

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

گرگ همیشه گرگ می زاید
گوسفند همیشه گوسفند.
تنها فقط انسان است
که گاهی گرگ می زاید
و گاهی گوسفند.

4 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

گاندی میگه؛
اگر جرات زدن حرف حق را نداری لااقل برای کسانی که حرف نا حق میزنند دست نزن.
کاری که خیلی از ما رعایت نمیکنیم...!

3 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

از دكتر ﻣﺼﺪﻕ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ فاسد ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ یک ﻣﺪﯾﺮ فاسد ﻏﺮﺑﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺖ!
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭتان ﭼﻴﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻰ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻴﺞ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻰ ،ﻭﻟﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻰ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻨﻰ ﻭ ﻛﺎﺷﻰ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﯿﮏ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻭﺭ ﺁﻧﺮﺍ بشکنی ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺁﻧﺮﺍ ﻫﻢ ﺧﺮﺩ ﻛﻨﻰ و بوى گندى راتحمل کنی،
ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻰ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻰ.!

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

همیشه "سکوت" نشانه ی
تایید حرف طرف مقابل نیست ؛
گاهی نشانه ی"قطع امید"
از سطح "شعور" اوست...

1 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

صبر تنها
عصبانی نشدن نیست!

صبر یعنی اینکه
قادر باشید هفت احساس:

تنفر ، علاقه ، لذت
اضطراب ،خشم ، غم و
ترس را در خود کنترل،
مدیریت و مهار کنید ...

2 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

هر اتفاقی هم که بیفتد
حواسمان باشد
دو طناب اصلی زندگی را
رها نکنیم :

و آن دو طناب
ایمان و امید است

1 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
رضا
شبکه اجتماعی ایرانیان
رضا

داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان بودن نیست.
پسته و بادام هم مغز دارن!
برای انسان بودن باید شعور داشت

2 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات