این پروفایل خصوصی شده است.

Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane

.

4 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane
گر شکند دل مرا جان بدهم بدل شکن

گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم

اوست نشسته درنظر من به کجا نظر کنم

اوست گرفته شهردل من به کجا سفر برم

مولانا

2 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane
آدمهایی هستند که "خوبند"
خوب بودن به خوردشان رفته
آمده اند که مهر بیاورند
نه جنسیتشان مهم است
نه عقایدشان
نه سنشان
نه تحصیلاتشان
آدم های "خوب" همیشه ماندگارند

8 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane
خدايا ايرانم و مردمانش رو به تو ميسپارم

در پناه خودت حفظ و از تمام بلاها دور بفرما
4 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane
دوستان گلم
دستهایم انقدر بزرگ نیست
که چرخ دنیا را به کامتان بچرخانم
اما یکی هست که بر همه چیز تواناست
از او تمنای لحظه های زیبا برایتان دارم

ظهرتون.طلایی


9 دیدگاه |
و 12 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane
مرا یارا چنین بی‌یار مگذار
ز من مگذر مرا مگذار مگذار

به زنهارت درآمد جان چاکر
مرا در هجر بی‌زنهار مگذار

حضرت_عشق_مولانا


4 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane
آخر ای دوست نخواهی پرسيد
که دل از دوری رويت چه کشيد

سوخت در آتش و خاکستر شد
وعده های تو به دادش نرسيد


دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane
یلدا یعنی ایران...
یلدا یعنی خلیج همیشه پارس...
یلدا یعنی کرد و لر و ترک و بلوچ و فارس...
یلدا یعنی من و تو و ما...

یلدا!
اگرچه دشمنان فرهنگ کهن این بوم و بر هم نخواهند،
تو بمان...

یلدا یعنی دختر دوران...
یلدا یعنی همه با هم دور یک خوان...
یلدا یعنی سرود همبستگی در یک شب مهربان...

یلدا یعنی...

شب جمشید و جامش
شب بوسه به خاکش
شب حافظ و سعدی
شب پارسی و مادی
شب آخر آذر
شب پاک و منور
شب آرش و آتش
شب مهر و سیاوش
شب پاک اهورا
شب مژده و یلدا

پاینده ایران آریایی

هموطن پیشاپیش یلدایت شاد و همایون

7 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

۲۷ آذر سالروز درگذشت حضرت مولانا گرامی باد
این روز، روز عُرس، وصال با معشوق نامیده شده است


6 دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Reyhane
شبکه اجتماعی ایرانیان
Reyhane
جای در بستان سرای عشق می‌باید مرا
عندلیبم از چه در ماتم سرا افتاده ام

پایمال مردمم از نارسایی های بخت
سبزه ی بی طالعم در زیر پا افتاده ام


"رهی_معیری"
دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات