مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
Nick107
1358-08-14
f - مجرد
اسلام
قم
لیسانس
دانشجو...
وزن: ،،،،، - قد: .....
فراری
نمی کشم
ندارم
هنر نزدایرانیان است وبس

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
امروز را آغازی تازه بدان ...!
زندگی رودخانه ایست

که مدام به سمت آینده
در جریان است

هیچ قطره ای از ان دو بار
از زیر یک پل رد نمیشود
.
برخیز و به سمت
موفقیت حرکت کن
8 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

,,

18 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

شبتون قشنگ

4 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

دوستانم کجان

6 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

بفرمایید

13 دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
به دریا شکوه بردم از شب دشت ... وز این عمرى که تلخ تلخ بگذشت ... به هر موجى که مى گفتم غم خویش ... سرى مى زد به سنگ و باز مى گشت
دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

چ شبی شد امشبا

35 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
من بلد نیستم دوستت نداشته باشم
بلد نیستم حرف دلم را نگویم حتی بلد نیستم نگویم می خواهمت
وقتی می خواهمت بلد نیستم نخندم وقتی باتوم حتی اخم کنم
وقتی ناراحتم من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو
20 دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

چقد مردم ازار زیاد شدن

11 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

اینجا چرو اینطوریه؟

36 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات