این پروفایل خصوصی شده است.

Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

دست خودم خو نیست چیکار کنم خدا جونم

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

خودش میگفت اهل دل شکستن نیست
اونم دلی شبیه من که براش هر لحظه می تپه

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

آره بخدا وااای یعنی میشه که بشه {-57-}{-60-}{-61-}{-26-}

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa
می گویم دوستت دارم
طوری نگاهم کن
گویی خدا
بنده ایی را وقت عبادت می نگرد
!
همان قدرعاشقانه

همان قدرمهربان
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa
در میانِ
وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم
دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

از "همه "
دست کشیدم
که تو باشی "همه ام "

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa
{-57-}{-41-}{-23-}{-49-}{-26-}
3 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

پشت این عکس

نمی تواند دیوار باشد

من پشت این عکس

با تو قدم زده ام

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

بی تو
بی نهایت ضریب صفر شود !
با تو ضریب دلم چه غوغایی شود

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

دستم را بگیر ای مرد من
جیب ها گاهی
عمق تنهایی را نمی فهمند
من تهی میشوم بی تو

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات