مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
M-AR_D
مهربون
1396-05-15
m - مجرد
اسلام
تهران
فوق لیسانس
معاف
نماز شام قیامت به هوش باز آید کسی که خورده بود می ز بامداد الست نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست

بازدیدکنندهگروه های M-AR_D

پاییزان
پاییز پنجره دل من است...صدای ..
138 کاربر,2032 پست

تبلیغات