مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
M-AR_D
مهربون
1396-05-15
m - مجرد
اسلام
تهران
فوق لیسانس
معاف
نماز شام قیامت به هوش باز آید کسی که خورده بود می ز بامداد الست نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست

بازدیدکننده

همراه, پست
TAHMINE
1253 همراه, 5294 پست
p-sh
121 همراه, 966 پست
kivi
5 همراه, 7 پست
sam_sepehr
187 همراه, 2675 پست
nadere
391 همراه, 1426 پست
gol-ashegh
263 همراه, 890 پست
mersedeh
97 همراه, 168 پست
queen_F
24 همراه, 28 پست
Pegah-s
137 همراه, 1295 پست
ali-kooh
1089 همراه, 27379 پست
reyhane77
100 همراه, 298 پست

تبلیغات