مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
ELSAa
0000-00-00

بازدیدکننده


❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
شبکه اجتماعی ایرانیان
❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁

اگه کسی تورو ناراحت کرد و تو تونستی آرامشتو حفظ کنی و نذاری بفهمه ناراحت شدی اونوقت تو قدرتمندترینی

 • اینڪہ
 • 5 دیدگاه |
  و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  1 دیدگاه |
  و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  3 دیدگاه |
  و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁

  دلتنگی... سهم ماست از خاطراتی که یک روز خاطره نبودند... زندگی بودند...

  8 دیدگاه |
  و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  img src=
  25 دیدگاه |
  و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  img src=
  15 دیدگاه |
  و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  6 دیدگاه |
  و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  img src=
  22 دیدگاه |
  و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  3 دیدگاه |
  و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ❁^ ‿ ◕shamime_bahari❁
  img src=
  11 دیدگاه |
  و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

  تبلیغات