مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
Blue_Sky
غمگین
0000-00-00
f -

بازدیدکننده


Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
دوست داشتن
فقط گفتن "دوستت دارم" نیست
بگذار دوست داشتنت
مثل نشانی خانه ای باشد
که نه از کوچه اش معلوم است
نه از رنگ درش
و نه از پلاکش
و فقط آن را
از عطر گل های باغچه اش میشناسی
5 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
وقتی فکر می کنم جهنم چیست؟ به این نتیجه می رسم که جهنم، رنج موجودی است که توان دوست داشتن ندارد!
دیدگاه |
و 11 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
از نامه های فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستان:

حس می کنم که عمرم را باخته ام ...
وخیلی کمتر از آن چه که در بیست و هفت سالگی باید بدانم می دانم.

شاید علتش این است که هرگز زندگی روشنی نداشته ام.آن عشق و ازدواج مضحک در شانزده سالگی پایه های زندگی آینده مرا متزلزل کرد.من هرگز در زندگی راهنمایی نداشته ام.
کسی مرا تربیت فکری و روحی نکرده است.

هر چه دارم از خودم دارم و هر چه ندارم همه آن چیزهایی است که می توانسته ام داشته باشم،اما کج روی ها و خودنشناختن ها و بن بست های زندگی نگذاشته است که به آن ها برسم.می خواهم شروع کنم.
بدی های من به خاطر بدی کردن نیست.
به خاطر احساس شدید خوبی های بی حاصل است.. حس می کنم که فشار گیج کننده ای در زیر پوستم وجو دارد ...
می خواهم همه چیز را سوراخ کنم
وهر چه ممکن است فرو بروم.
می خواهم به اعماق زمین برسم.
4 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
سکوت همیشه به معنای رضایت نیست، گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی به فهمیدن نمی دهند، توضیح دهم.
2 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
من بلدم آن قدر دیر بخوابم
که اندوهم را خواب کنم
اما یکی به من بگوید :
کی بیدار شوم از خواب
که اندوه ؛
زودتر از من بیدار نشده باشد...
دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
وقتی که میرفتی، بهار بود
تابستان که نیامدی، پاییز شد
پاییز که برنگشتی‌، پاییز ماند
زمستان که نیایی، پاییز می ماند
تو را به دل پاییزی‌ات فصلها را به هم نریز
دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
هیچ‌وقت نمی‌توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی، نگه داری. تو فقط قادر هستی چیزی را که داری، قبل از آنکه از دستت برود، عاشقانه دوست داشته باشی ...
دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
‏به ساعت ها بگویید بخوابند !
‏بیهوده زیستن را ؛
‏نیازی به شمارش نیست ...!
2 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
جنبه محبت نداریم

ظرفیتمان که تکمیل شد

غرورمان سرریز میشود

و سِیل بی تفاوتیمان

افراد مهربان را غرق میکند!

آرام که گرفتیم

هاج و واج دنبال محبت میگردیم

آدمهای عجیبی هستیم!

دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Blank Space
شبکه اجتماعی ایرانیان
Blank Space
پیر شدن از جایی شروع میشه ؛

که شب ها بجای رویا پردازی برای آینده با

خاطرات گذشته به خواب میری ...

7 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات