مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
Bdell
داغون
1385-08-05
m - مجرد
زرتشت
اردبیل
دیپلم
کار آفرین (بقیه کار میکنن میگم آفرین)
وزن: 85 - قد: 85
فراری
Blackberry Priv
Bro D z32
هَژ پَن هَش پَنژ =))

بازدیدکننده

Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster
روزای خوب برای تو_
_شبای بد برای من
دستای گرم برای تو_
_هوای سرد برای من
الان بهتره برای تو_
_فقط چه سخته برای من
نداره فرق برای تو_
_نداره فرق برای من


+تولدت میکردیم شمع هارو فوت
+چیـک چیـک عکس_بده لبـو زود
+داشــتـیــم هــمــو دوســــــــت
+میـکـردیـم روزو شـب_شـبو روز

الـــان تــولــدت مـیـکـنـم غـــمـــو دود-
چیک چیک اشک_تو بکن شمعو فوت-
تـــو بـــغـــلـــشـــی_ بده لـــــمو زود-
اینجا سیگاره که هی میکنه منو بوس-The _Hm79
...
3 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster
Yandim_Yandim

...
The_Hm79
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster
Hipster
Baddest dude on the planet
((=
1 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster
Be like the Hm79
1 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster
من_مآه
مآ
بآلّآ
1 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster
!I'm the HM79!
دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster
یآدم هَست هنوز!
یآدت هَست هنوز؟
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster
اگِ رفت اینجوری قایم شد
شما آدم باشین،دیر پیداش کنین!
3 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster
وقتی ازم میپرسن برنآمت برِ آخر هفته چیع!
1 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Hipster
شبکه اجتماعی ایرانیان
Hipster

-بورو بگیر بخواب فردا مدرسه داری

+نوموخوام =((
1 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات