مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
----------
عاشق
1380-11-25
f -
خراسان شمالی

بازدیدکننده

zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085
مرد اگر عاشق شود ،
دشوار خوابش می برد ...
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085

آه از این غربت نزدیک و
از آن حسرت دور ..
عشق
در سینه ی من هست و
در آغوشم نیست !!!
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085
بی تو جای خالی ات میخواهد فقط !
دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085
زندگی درد قشنگیست به جز
که بدون تو فقط خواب پریشان دارد...
دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085
وقتی گریه شد،خودکار میخواهد فقط(:
دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085
دیدنت تکرار میخواهد فَقَط(:
دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085
{:You are either for me or for me
دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085
I wish you
but you are better than my wish...
دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085
He will be my love...
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
zahra
@sajjad_067085
I do not give your love to all the world
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات